Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Ο Λόγος στα μέλη της Αγ.Συν. EETE: «ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

«ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
Γράφει ο Γρηγόρης Γούσιος Αντιπρόεδρος ΕΕΤΕ-ΟΤΕ


Λίγες μέρες πριν την έλευση του νέου έτους και ακόμη δεν γνω­ρίζουμε τι μέλει γενέσθαι με τη νέα ΣΣΕ. Η διοίκηση προσερχόμενη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έδειξε στην πραγματικότητα ποιες είναι οι προθέσεις της σχετικά με το μισθολογικό κόστος, αλλά και γενικότερα την φιλοσοφία της σε σχέση με τους εργαζό­μενους.
Από την άλλη πλευρά οι εκπρόσωποι μας από την ΟΜΕ, ακούγο­ντας για τα ψίχουλα που είναι διατεθειμένη να προσφέρει στους εργαζόμενους η διοίκηση, αποφάσισαν ομόφωνα την προκήρυξη της πετυχημένης απεργίας στις 30 και 31 Οκτώβρη. Αλλά μετά τι; Φτάσαμε ήδη αρχές Δεκέμβρη και έχει περάσει άπραγος ένας ολό­κληρος μήνας. Δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί άλλος χρόνος.
Η ομοσπονδία μας πρέπει να βγει μπροστά με ουσιαστικές και επιθετικές κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις.
Να ενημερώσει: α) τους συναδέλφους πως έχει η κατάσταση κα­θώς και για τα σχέδια της και να μη διστάσει να προκηρύξει και άλλες απεργιακές κινητοποιήσεις, β) τον κόσμο της εργασίας, τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες αλλά και τη ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και να ζητήσει τη στήριξη τους, γ) όλη την ελληνική κοινωνία, ώστε να μάθει ο απλός πολίτης τους μισθούς πείνας που πλέον παίρνουν οι υπάλληλοι του ΟΤΕ μιας εταιρείας με τεράστια κέρδη.
Να διεκδικήσει μια καλή ΣΣΕ, η οποία θα μπορούσε να λειτουρ­γήσει ως προπομπός για όλους τους εργαζόμενους, σε όλη την ελληνική κοινωνία. Η διασφάλιση των θέσεων εργασίας, το ενιαίο ωράριο και οι γενναίες αυξήσεις σε όλους, πρέπει να είναι δεδομέ­να για την υπογραφή της νέας ΣΣΕ.
Δεν είναι όμως μόνο το μισθολογικό κόστος, είναι η γενικότερη φιλοσοφία και η υποτιμητική νοοτροπία της διοίκησης καθώς και ορισμένων στελεχών, που θεωρούν τους εργαζόμενους “παιδιά ενός κατώτερου Θεού”. Όπως για παράδειγμα η περίπτωση ενός τμηματάρχη που κάλεσε στο γραφείο του εργαζόμενο στις 3:00 το μεσημέρι. Εκεί μαζί με τον υπεύθυνο έργου άρχισαν από κοινού μια συντονισμένη επίθεση, που θύμιζε άλλες εποχές, με ειρωνικά σχόλια, προσβολές, υπο­τιμήσεις και απειλές. Ο τμηματάρχης και το “πρωτοπαλίκαρό” του δεν άφηναν το συνά­δελφο να αρθρώσει λέξη. Μετά από μιάμιση ώρα “ανάκρισης” ο συνάδελφος πήγε στην οικογένειά του με τρομερό πονοκέφαλο, από την ψυχολογική πίεση και το σπάσιμο νεύρων που του έγινε. Φυσικά δεν είναι τυχαίο πως σε όλες τις Έρευνες Στιγμής τα τελευταία χρόνια, το συγκεκριμένο τμή­μα βρίσκεται σταθερά στις τελευταίες θέσεις στην περιφέρεια όπου ανήκει. Είναι πραγματικά ντροπή στον ΟΤΕ του 2017 πίσω από κλει­στές πόρτες να γίνεται στους εργαζόμενους τέτοιο bullying. Αν και ο συγκεκριμένος συνάδελφος φέρθηκε με ανοχή και ανωτερότητα, εντούτοις τέτοια γεγονότα θα πρέπει να καταγγέλλονται στην ομο­σπονδία, στα εργατικά κέντρα και στο ΣΕΠΕ.
Η ομοσπονδία μας πρέπει να δώσει στη διοίκηση να καταλάβει ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι ούτε μισθολογικό κόστος, ούτε “παιδιά ενός κατώτερου Θεού”, αλλά το στρατηγικό της πλεονέκτημα και ένας από τους βασικότερους παράγοντες της κερδοφορίας του ΟΤΕ.
Τίποτα δεν χαρίζεται. Θα πρέπει όλοι μας να είμαστε κοντά στα σωματεία και στην ομοσπονδία, έτοιμοι και ενωμένοι για νέους αγώνες και κινητοποιήσεις.
Κλείνοντας, εύχομαι μέσα απ’ την καρδιά μου για τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων και την έλευση του νέου έτους υγεία, ευτυχία, αγάπη, προσωπική και οικογενειακή πρόοδο για το μέλλον που θέ­λουμε και μας αξίζει.

 

blogger templates | Make Money Online