Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Λαθροχειρίες στο Ασφαλιστικό

Με ερμηνευτικές λαθροχειρίες φορτώνουν περισσότερα χρόνια και μειώνουν τη σύνταξη σε χιλιάδες ασφαλισμένους του ΤΑΠ – ΟΤΕ και των άλλων ειδικών ταμείων
9/1/2011
του Γιάννη Δούκα
μέλους της Ε.Ε. της ΟΜΕ – ΟΤΕ
Ο νέος ασφαλιστικός νόμος 3863/2010 κατεδάφισε το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα το οποίο μεταλλάσσεται από δημόσιο καθολικό και αναδιανεμητικό σε ατομικό και κεφαλαιοποιητικό. Ταυτόχρονα η βιασύνη και η προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετώπισε το όλο ζήτημα άφησε πίσω μερικές γκρίζες ζώνες. Με την τελευταία εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας (Α.Π. Φ 80000/οικ.33384/2415 4/1/2011) η οποία υποτίθεται ότι βγήκε για να ρίξει φως στις γκρίζες αυτές ζώνες αλλάζει προς το χειρότερο ορισμένες από τις ρυθμίσεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου. Το Υπουργείο δηλαδή δίνοντας αυθαίρετες ερμηνείες αλλάζει σε ορισμένα σημεία το νόμο που ψηφίστηκε. Η ερμηνεία της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος γίνεται λάστιχο και δεν είναι ενιαία για όλους. Έτσι η υπηρεσία 25 ετών θεωρείται ικανή για τη θεμελίωση δικαιώματος (νόμος 1976/91) για τους ασφαλισμένους στα πρώην ειδικά ταμεία πριν το 83 αποκλείοντάς τους έτσι από τη δυνατότητα αναγνώρισης των νέων αναγνωρίσιμων πλασματικών χρόνων. Αντίθετα γι’ αυτούς που ασφαλίστηκαν μετά την 1/1/83 και έχουν μέχρι το τέλος του 2010 25 χρόνια υπηρεσίας αφήνει στην άκρη  τον ίδιο νόμο 1976/91, δεν δέχεται ότι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και τους εντάσσει στις γενικές ρυθμίσεις για σύνταξη με 40 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών. Με ανάλογο τρόπο αντιμετωπίζει τις μητέρες με τρία παιδιά και τις μητέρες ανήλικων. Πιο αναλυτικά:

Λαθροχειρία πρώτη: Για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν την 1/1/83 η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 αναφέρει ότι «οι ασφαλισμένοι των ειδικών ταμείων που ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα πριν την 1/1/83 θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας». Με βάση αυτή τη ρύθμιση ένας ασφαλισμένος προ του 83 μπορεί να θεωρηθεί ότι θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση των 35 χρόνων και κατά συνέπεια από 1/1/2011 θα έπρεπε να δικαιούται να αναγνωρίσει τα νέα αναγνωρίσιμα πλασματικά χρόνια. Το υπουργείο με την εγκύκλιο που εξέδωσε και κάνοντας χρήση τη ρύθμιση του άρθρου 9 του νόμου 1976/91 θεωρεί ότι όσοι από τους ασφαλισμένους αυτούς έχουν 25 χρόνια υπηρεσίας έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και έτσι τους αφαιρείται τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα νέα αναγνωρίσιμα πλασματικά χρόνια.
Λαθροχειρία δεύτερη: Αν το υπουργείο δεχόταν την ίδια παραπάνω ερμηνεία για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά από 1/1/83 έως 31/12/92 θα έπρεπε να δεχθεί ότι όσοι μέχρι το τέλος του 2010 είχαν 25 χρόνια ασφάλισης έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά συνέπεια δεν θα είχαν καμία επίπτωση γι’ αυτούς οι ρυθμίσεις του νέου νόμου και θα είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 35 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 58 ετών. Η εγκύκλιος όμως δεν δίνει αυτή την ερμηνεία αλλά θεωρεί ότι για τη θεμελίωση πρέπει να ισχύουν αθροιστικά τα 35 χρόνια υπηρεσίας και η ηλικία των 58 ετών. Με τον τρόπο αυτό και επειδή είναι μαθηματικά αδύνατο γι’ αυτόν που πρωτοασφαλίστηκε μετά την 1/1/83 να έχει στο τέλος του 2010 35 χρόνια υπηρεσίας ωθούνται όλοι στη ρύθμιση που λέει συνταξιοδότηση με 40 χρόνια δουλειάς και ηλικία 60 ετών. Η εγκύκλιος δηλαδή εδώ καταστρατηγεί το άρθρο 9 του νόμου 1976/91 το οποίο ορίζει ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται και με τη συμπλήρωση 25ετίας και δέχεται αυτό που λέει το άρθρο 2 του ν. 3029/2002 για τους ασφαλισμένους από 1/1/83 έως 31/12/92.
Λαθροχειρία τρίτη: Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει για όλους αυτό που έχει διατυμπανιστεί ότι οι προ του 83 ασφαλισμένοι δεν επηρεάζονται από το νόμο. Ειδικότερα υπάρχει αναφορά για τις μητέρες τριών παιδιών και για τους χήρους πατέρες τριών παιδιών που είχαν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με 20 χρόνια υπηρεσίας καθώς και για τις μητέρες με ανήλικο. Η ερμηνεία που δίνεται για τις μητέρες με τρία παιδιά που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν την 31/12/92 είναι ότι αν έχουν 20 χρόνια το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας. Αν δεν τα έχουν και τα συμπληρώσουν το 2011 ή το 2012 συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας τα 52 και τα 55 αντίστοιχα. Αν τα συμπληρώσουν μετά το 2013 μπαίνουν στις γενικές προϋποθέσεις. Για τις μητέρες που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με άλλη διάταξη μέχρι τέλους του 2010 ισχύει ο παρακάτω πίνακας:

Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1992 που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις μεταβατικές διατάξεις μέχρι 31/12/10
Έτος
Έτη ασφάλισης
Όριο ηλικίας


Πλήρης
Μειωμένη
2010
25
60
55
2011
25
61
56
2012
25
62
57
2013
25
63
58
2014
25
64
59
2015
25
65
60

Λαθροχειρία τέταρτη: Για τις μητέρες ανήλικων παιδιών που είναι ασφαλισμένες στα πρώην ειδικά ταμεία και ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/93 προβλέπεται μέχρι το τέλος του 2012 η συνταξιοδότηση με 20 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 50 ετών για μειωμένη και 55 για πλήρη. Η ρύθμιση αυτή μετά τη διευκρινιστική εγκύκλιο καθίσταται κενό γράμμα και αφορά ελάχιστες γιατί σε αντίθεση με όλες τις άλλες ρυθμίσεις για τις μητέρες ανηλίκων εδώ απαιτείται η ταυτόχρονη ύπαρξη και των τριών προϋποθέσεων δηλαδή 20 χρόνια υπηρεσίας, ανήλικο παιδί και ηλικία 50 ή 55 για μειωμένη και πλήρη αντίστοιχα. Για τη μητέρα δηλαδή που μέχρι τέλους του 2012 δεν έχει και το ηλικιακό όριο ισχύουν οι γενικές προϋποθέσεις. Η ρύθμιση έτσι κι’ αλλιώς είχε ημερομηνία λήξης στις 31/12/2012.
Λαθροχειρία πέμπτη Όλες οι παρεμβάσεις που μεταθέτουν το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος έχουν άμεση επίπτωση και στο ύψος της σύνταξης. Ο λόγος είναι ότι για όσους θεωρηθεί ότι δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 δεν ισχύει η παράγραφος 7 του ενός και μόνου άρθρου του νόμου 3847/2010  στο οποίο αναφέρεται ότι όσοι από τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων – και όχι μόνο – θεμελίωσαν ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του 2010 «δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους».

Μέσα στα όλα αρνητικά υπάρχει και μια θετική ερμηνεία για τις μητέρες ανηλίκων, που είναι ασφαλισμένες στα πρώην ειδικά ταμεία και που δεν καλύπτονται από τις μεταβατικές διατάξεις των πρώην ειδικών ταμείων. Οι μητέρες ανηλίκων που έχουν ασφαλιστεί μέχρι τέλους του 1992 μπορούν να κάνουν χρήση των μεταβατικών ρυθμίσεων που ισχύουν για το ΙΚΑ και να συνταξιοδοτηθούν με βάση τον παρακάτω πίνακα:Μητέρες ανηλίκων ασφαλισμένες πριν την 1/1/93

Πλήρης σύνταξη
Μειωμένη σύνταξη
Έτος
Ημέρες ασφάλισης
Όριο ηλικίας
Ημέρες ασφάλισης
Όριο ηλικίας
2010
5.500
55
5.500
50
2011
5.500
57
5.500
52
2012
5.500
60
5.500
55
2013
5.500
65
5.500
60
Οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο που ισχύει όταν συμπληρώνουν  5.500 ημέρες ασφάλισης αν τότε έχουν και ανήλικο παιδί

Οι λαθροχειρίες που αναφέραμε αφορούν δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένων των πρώην ειδικών ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ. Εμείς θεωρούμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα, η ΓΣΕΕ και οι ομοσπονδίες που έχουν εργαζόμενους που τους αφορούν θα πρέπει να κινητοποιηθούν για τις αρνητικές ερμηνείες που δόθηκαν και οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα όλοι αυτοί τους οποίους αφορούν να συνταξιοδοτηθούν αρκετά χρόνια αργότερα και να πάρουν και μικρότερη σύνταξη.

 

blogger templates | Make Money Online