Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Από την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής ΕΜΗΕΤ-ΟΤΕ


 ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤ.Ε. (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ- ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 13575/1958)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΘΗΝΑ 14.02.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Συνάδελφοι,
Γίνεται γνωστό ότι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή σε συνεδρίασή της, την 14.02.2018, και έχοντας υπόψη:
α) Τις αιτήσεις των υποψηφίων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα,
β) Τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου, και
γ) Τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 1264/82
ανακήρυξε τους υποψηφίους για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου που θα γίνουν την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, ως έχουν στον Πίνακα.
Α. Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018
Στο Μαρούσι, στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ από τις 09.00 το πρωί μέχρι τις 19.00 το απόγευμα.
Β. Θα εκλεγούν δεκαπέντε (15) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, τρία  (3) μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή, (6) μέλη για εκπροσώπηση στην ΟΜΕ-ΟΤΕ (ο ακριβής αριθμός θα εξαρτηθεί από τον αριθμό αυτών που θα ψηφίσουν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας) και (5) μέλη για εκπροσώπηση στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ο ακριβής αριθμός θα εξαρτηθεί από τον αριθμό αυτών που θα ψηφίσουν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας).
 Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καταστατικού του Συλλόγου, το εκλογικό σύστημα είναι η α π λ ή  α ν α λ ο γ ι κ ή  και επομένως δεν επιτρέπεται η αναγραφή υποψηφίου ενός συνδυασμού στο ψηφοδέλτιο του άλλου συνδυασμού, γιατί το ψηφοδέλτιο θα είναι ά κ υ ρ ο.

Οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να σημειώσουν σταυρούς προτιμήσεως: μέχρι 15 για το Δ.Σ.,  μέχρι 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή, μέχρι 5 για τους εκπροσώπους στο Ε.Κ.Α. μέχρι 6 για τους εκπροσώπους στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, μεταξύ των υποψηφίων που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού που θα ψηφίσουν και μ ό ν ο.  Ο σταυρός προτιμήσεως σημειώνεται με μπλε ή μαύρο χρώμα στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος του υποψηφίου (κατά προτίμηση στην αρχή).
Κάθε άλλη αναγραφή καθιστά το ψηφοδέλτιο ά κ υ ρ ο.
Γ. Ο ψηφοφόροι θα παίρνουν τα ψηφοδέλτια από την Εφορευτική Επιτροπή κατά την ώρα της ψηφοφορίας και θα  τοποθετούν τα ψηφοδέλτια που προτιμούν σε σφραγισμένoυς και μονογραμμένους από την Εφορευτική Επιτροπή φακέλους. Οι φάκελοι θα ρίχνονται στην αντίστοιχη σφραγισμένη ψηφοδόχο (κάλπη), που θα υπάρχει ξεχωριστά για κάθε ψηφοδέλτιο (Δ.Σ. και Εξελεγκτική Επιτροπή (κοινό ψηφοδέλτιο), ΟΜΕ-ΟΤΕ,  Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο).
Δ. Σε περίπτωση ελλείψεως ψηφοδελτίων, οι ψηφοφόροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν χειρόγραφα ψηφοδέλτια, σύμφωνα με όσα ισχύουν γενικά σε εκλογές. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β.
Ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση Νο 1 της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που εκδόθηκε 06.02.2018.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 και στην επιστολή με τις αναλυτικές ΟΔΗΓΙΕΣ που θα παραλάβουν ταχυδρομικώς με τον φάκελο ψηφοφορίας.

 

blogger templates | Make Money Online