Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Προϋπολογισμός: Φόρος Αίματος για τους εργαζόμενους


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
5/10/2010

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΦΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Μόνο ως ένας νέος κύκλος επιβολής ταξικού φόρου αίματος για τους εργα-ζόμενους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, υπό τις ευλογίες της τρόικα.
Πρόκειται για έναν ανάλγητο ταξικό προϋπολογισμό, που στοχοποιεί την ερ-γατική τάξη και τα εισοδήματά της, αφήνοντας ουσιαστικά στο απυρόβλητο για μια ακόμα φορά το Κεφάλαιο και τους εργοδότες. Υπερακοντίζει ακόμα και τις προβλέ-ψεις του Μνημονίου, προκειμένου η Κυβέρνηση να δώσει δείγματα «καλού μαθητή» στις αγορές και το Κεφάλαιο.
Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που ρίχνει ακόμα πιο βαθιά στην ύφεση την πραγματική οικονομία, περικόπτει σε βαθμό εκμηδενισμού τις δημόσιες επενδύ-σεις, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για δραματική αύξηση των απολύσεων και οδηγεί τα ποσοστά ανεργίας σε δυσβάσταχτα για τη κοινωνική συνοχή επίπεδα. Ε-πιβάλλει νέους άμεσους και έμμεσους φόρους 6,7 δις €, την πλειοψηφία των οποίων καλούνται να πληρώσουν οι εργαζόμενοι και τα κοινωνικά στρώματα και προβλέπει νέες δραματικές περικοπές στις δαπάνες για μισθούς και συντάξεις, προαναγγέλλο-ντας το «νέο φτωχολόγιο» που ετοιμάζει για τους δημόσιους υπαλλήλους.
Είναι φανερό ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο πια. Οι εργαζόμενοι, οι ά-νεργοι και συνταξιούχοι δεν μπορούν να αντέξουν τέτοιας έκτασης σκληρά ταξικά μέτρα, που δεν έχουν τελειωμό.
Τα συνδικάτα και η ΓΣΕΕ, δεν μπορούν να συνεχίζουν την τακτική της ανώ-δυνης διαμαρτυρίας. Επιβάλλεται να δημιουργήσουν τους όρους και τις προϋποθέ-σεις μιας αποτελεσματικής πολιτικής και κοινωνικής άμυνας με ταξικούς όρους, να έλθουν σε ρήξη και σύγκρουση με την νεοφιλελεύθερη και μνημονιακή πολιτική, να την ανατρέψουν στην πράξη. Η δημιουργία ενός ταξικού ριζοσπαστικού πλειοψηφι-κού ρεύματος στο συνδικαλιστικό κίνημα είναι μονόδρομος.

 

blogger templates | Make Money Online