Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΤΕ!


ΑΣΥΔΟΤΗ ΠΛΕΟΝ Η DEUTCHE TELECOM!

Ν. ΧΟΥΝΤΗΣ: ΕΠΕΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΚΗΣ! Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΕ ΡΟΛΟ «ΑΤΖΕΝΤΗ» ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ DEUTCHE TELECOM
Με παρέμβαση της Κομισιόν και συγκεκριμένα του Επιτρόπου αρμόδιου για την εσωτερική αγορά κ. Barnier, ο οποίος παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καταργούνται τα ειδικά δικαιώματα του Δημοσίου στον ΟΤΕ τα οποία προβλέπονταν στον νόμο 3676/ 11-07-2008 που κυρώνει την Συμφωνία πώλησης του ΟΤΕ στην Deutche Telecom:
Συγκεκριμένα καταργούνται:

  • η δυνατότητα για το κράτος, ακόμη και ως μέτοχος μειοψηφίας, να διορίζει το ήμισυ των μελών των διευθυντικών οργάνων του ΟΤΕ,
  • τα δικαιώματα αρνησικυρίας (βέτο) σε εταιρικά και εμπορικά ζητήματα όπως η διάλυση ή η συγχώνευση εταιρειών, η μεταβίβαση ή η μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού μιας εταιρείας στρατηγικής σημασίας και οι μεταβολές της εθνικότητας ή του κεφαλαίου της εταιρείας,
  • η απαίτηση προηγούμενης έγκρισης από τις ελληνικές αρχές για τη μεταβίβαση μετοχών του ΟΤΕ από τη DT και μια ρήτρα αλλαγής του ελέγχου (η οποία ορίζει ότι, σε περίπτωση που αλλάξει ο έλεγχος στην DT και το πρόσωπο που αποκτά τον έλεγχο δεν πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την DT να της επαναπωλήσει το σύνολο των μετοχών του ΟΤΕ που κατείχε).

Αυτά προκύπτουν, από την απάντηση του Επιτρόπου κ. Barnier στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή. Πιο συγκεκριμένα στην απάντησή του ο Επίτροπος τονίζει:
« Η Συμφωνία Αγοράς Μετοχών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom, του 2008, δεν συνάδει με τους κανόνες για την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης. Στόχος της υπό εξέταση διαδικασίας επί παραβάσει είναι να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες διατάξεις της Συνθήκης και, κατ' επέκταση, η ελεύθερη διεξαγωγή επενδύσεων στον ΟΤΕ»

Ο κ. Barnier συνεχίζοντας την απάντησή του, διευκρινίζει ότι με βάση το Μνημόνιο η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι δεν θα διεκδικήσει κανενός είδους «προνόμια» για τις δημόσιες επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος ή στρατηγικής σημασίας όπως π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ. Δηλαδή, η τιμολογιακή πολιτική, η διαχείριση, η απόφαση μεταπώλησης σε οποιοδήποτε κλπ θα ανήκει αποκλειστικά στον ιδιώτη. Τονίζει επί λέξει: «Η Ελληνική Κυβέρνηση ούτε θα προτείνει ούτε θα εφαρμόσει μέτρα τα οποία είναι δυνατόν να παραβιάσουν τους κανόνες της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων. Ούτε το Κράτος ούτε άλλα όργανα του Δημοσίου θα συνάπτουν συμφωνητικά μετόχων που έχουν ως στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων ή την επιρροή της διαχείρισης ή του ελέγχου των εταιριών. Η Κυβέρνηση δεν θα καθορίσει ανώτατα όρια δικαιωμάτων ψήφου ή εξαγορών και δεν θα θεσπίσει δυσανάλογα και μη δικαιολογούμενα δικαιώματα αρνησικυρίας (βέτο) ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ειδικών δικαιωμάτων στις ιδιωτικοποιούμενες εταιρίες.». Ωστόσο, το μνημόνιο τονίζει την ανάγκη τήρησης των προαναφερόμενων θεμελιωδών ελευθεριών στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Οι νομικές ενέργειες μέσω των οποίων θα εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων της Συνθήκης θα αποφασιστούν από τις ελληνικές αρχές».
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, Ο Ν. ΧΟΥΝΤΗΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΗΛΩΣΗ:
«Τώρα πέφτει και το τελευταίο φύλλο συκής. Η Κομισιόν σε ρόλο ατζέντη της Deutche Telecom καταργεί τα προνόμια του δημοσίου, για τα οποία από το 2008 είχαμε προειδοποιήσει ότι δεν θα σταθούν απέναντι στην κοινοτική νομοθεσία, και τα οποία αποτέλεσαν το άλλοθι για το ξεπούλημα του ΟΤΕ.
Η Κομισιόν έπρεπε να είχε ακυρώσει, ως παράνομη την πώληση του ΟΤΕ εξ αρχής, αφού κατάφωρα παραβίαζε τα δικαιώματα των μικρομετόχων, όπως είχε παραδεχτεί επανειλημμένα ο ίδιος ο Επίτροπος κ. Barnier. Αντί να το κάνει αυτό, έρχεται τώρα, που έχει απέναντί της μια ανίκανη και υποτελή κυβέρνηση, και αφαιρεί τα όποια δικαιώματα του δημοσίου υπέρ της Deutche Telecom. Σημειώνουμε ότι η αμερικανική δικαιοσύνη ερευνά τις ύποπτες αγοροπωλησίες, τηλεπικοινωνιακών οργανισμών που έγιναν στα Βαλκάνια από την Deutche Telecom με δωροδοκίες πολιτικών προσώπων και μεθόδους αντίστοιχες της Siemens».

 

blogger templates | Make Money Online