Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Υπογράφηκε η συλλογική σύμβαση για καθιέρωση stand by


Υπογράφηκε η συλλογική σύμβαση για καθιέρωση stand by

Την Πέμπτη 12/7/2012 υπογράφηκε η συλλογική σύμβαση εργασίας που προβλέπει την καθιέρωση καθεστώτος απλής ετοιμότητας. Εμείς όπως έχουμε γράψει και σε προηγούμενο σημείωμα αν και αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα της καθιέρωσης καθεστώτος stand by δεν ψηφίσαμε υπέρ της υπογραφής αυτής της σύμβασης για τρεις συν ένα  λόγους:
Ο πρώτος έχει να κάνει με το ότι το σχέδιο σύμβασης όπως προτάθηκε δεν διασφάλιζε ότι η καθιέρωσή του έρχεται για να καλύψει πραγματικά έκτακτες ανάγκες και όχι να αντικαταστήσει υφιστάμενες δομές και λειτουργίες μειώνοντας τις θέσεις εργασίας, ότι δεν έρχεται κι’ αυτό να ενισχύσει την εντατικοποίηση της εργασίας που παντοιοτρόπως προωθεί η διοίκηση. Η άποψή μας αυτή μετά την υπογραφή ενισχύεται αφού στο τελικό κείμενο που υπεγράφη δεν επισυνάπτεται ούτε ο πίνακας των βαρδιών (υπήρχε στο σχέδιο που ήρθε στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας για έγκριση) που υποτίθεται ότι δεν υποκαθίστανται.
Ο δεύτερος έχει να κάνει με το ύψος της αμοιβής η οποία είναι μικρότερη από ότι ισχύει  μέχρι σήμερα σε υπηρεσιακές λειτουργίες του ΟΤΕ (ήταν 200 € την εβδομάδα και γίνεται 160 €).
Ο τρίτος λόγος είναι ότι η συμφωνία δεν αποκλείει την ένταξη σε καθεστώς απλής ετοιμότητας συναδέλφων χωρίς την συναίνεσή τους. Η σχετική αναφορά στην ΣΣΕ περί συναίνεσης του προσωπικού αυτοακυρώνεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο περί «εξαιρετικών περιπτώσεων». Επίσης απουσιάζει η πρόβλεψη για μια μόνο εβδομάδα stand by ανά μήνα για κάθε εργαζόμενο.
Τέλος θεωρούμε ότι οι όροι απλής ετοιμότητας θα πρέπει να είναι ενιαίοι σε όλο τον όμιλο και όχι να ισχύουν διαφορετικά πράγματα στον ΟΤΕ και διαφορετικά στις θυγατρικές του. Η αναγκαιότητα της καθιέρωσης ήταν για μας διαπραγματευτικό ατού προκειμένου να επιβάλλουμε και στις θυγατρικές που επικρατούν μαύρες συνθήκες το ίδιο καθεστώς.
Θεωρούμε ότι η ομοσπονδία μπορούσε να επιμένει και τελικά να επιβάλει τις τέσσερις αυτές αλλαγές ώστε οι θέσεις εργασίας μας να έχουν μια μεγαλύτερη προστασία, η χρηματική αμοιβή να μην είναι μικρότερη από ότι ισχύει σήμερα και να υπάρξει ενιαίο καθεστώς σε όλο τον όμιλο. Κάποιοι όμως έχουν μάθει να μη λένε όχι σε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους πλασάρει η διοίκηση.


 

blogger templates | Make Money Online