Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Τρίτη φάση Αναδιοργάνωσης - Εντατικοποίηση και μείωση θέσεων εργασίας
Τρίτη φάση Αναδιοργάνωσης
Εντατικοποίηση και μείωση θέσεων εργασίας


Την Παρασκευή 13/7 έγινε ενημέρωση για τη Γ΄ Φάση αναδιοργάνωσης  της γενικής διεύθυνσης Λειτουργιών & Τεχνολογίας και της γενικής διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Επιγραμματικά για το ανθρώπινο δυναμικό, (επειδή το θέμα υποτιμήθηκε και επισκιάσθηκε από την αντίστοιχη αναδιάρθρωση της γενικής διεύθυνσης Τεχνολογίας). Την εισήγηση έκανε ο κ. Αρβανιτίδης. Η γενική διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει δυο διευθύνσεις: Η μια θα εποπτεύει ως προς το αντικείμενο της τη γενική διεύθυνση Λειτουργιών & Τεχνολογίας. Θα έχει μια υποδιεύθυνση και δεν θα έχει από κάτω τμήματα, παρά ομάδες εργασίας οι οποίες θα παρακολουθούν τις ανάγκες των διευθύνσεων και των περιφερειών της γενικής διεύθυνσης Τεχνολογίας.  Η 2η αντίστοιχη διεύθυνση θα εποπτεύει ως προς το αντικείμενο της, τις εμπορικές και οικονομικές λειτουργίες του Οργανισμού. Θα διαθέτει υποδιεύθυνση και τμήματα τα οποία θα υποστηρίζουν τις ανάγκες HR των αντιστοίχων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων.

Όσον αφορά στην εισήγηση του κ. Δρακόπουλου
·        Υπήρξε μια αναφορά απολογισμός για τις δυο πρώτες φάσεις αναδιοργάνωσης οι οποίες, όπως αρέσκεται να λέει η διοίκηση είχαν «πολύ μεγάλη επιτυχία».
·        Περιέγραψε τις στοχεύσεις και εστίασε στην «εμπέδωση της επαγγελματικής συμπεριφοράς και νοοτροπίας στον πελάτη αλλά και στην εσωτερική λειτουργία της εταιρίας», με βασικούς δείκτες για την κάθε υπηρεσιακή μονάδα «την ταχύτητα και ποιότητα στην παροχή υπηρεσίας».
·        Αναφέρθηκε στο WFM το οποίο χαρακτήρισε το «μεγαλύτερο λειτουργικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα». Ενημέρωσε επίσης ότι μόλις εντάχθηκε σ’ αυτό και η περιφέρεια Κρήτης και Νήσων και ολοκληρώνεται έτσι η Β΄ φάση του. Σε επόμενη φάση μπαίνουν οι καλωδιακές και τα συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών, συν τα ΗΜ & ΗΠ. Αυτό θα ολοκληρωθεί έως τα μέσα 2013.
·        Προκήρυξε ως κύρια επιδίωξη της λειτουργίας την «αποδοτικότητα» που σημαίνει: κάνω το σωστό σωστά, ως συμπληρωματικής στην αποτελεσματικότητα: κάνω το σωστό….
·        Ανέφερε απολογιστικά τη μεγάλη μείωση του κόστους των εργολαβιών, όπου όπως ανέφερε ότι «επιβλήθηκε η τάξη και το αποτέλεσμα».
·        Έθεσε ως προτεραιότητες: α. Τη γενίκευση εφαρμογής  του WFM. β. Την ολοκλήρωση του GIS (γεωγραφικά συστήματα) και την εφαρμογή του στην καθημερινή λειτουργία.  γ. Το Insourcing, επανεισάγοντας μέρος του έργου που σήμερα κάνει ο εργολάβος. δ. Την μείωση του κόστους των «σποραδικών» έργων.
·        Ανακοίνωσε πρόγραμμα καλύτερης αξιοποίησης του προσωπικού το οποίο θα ξεκινήσει το Φθινόπωρο και το οποίο θα περιλαμβάνει: πωλήσεις από τους τεχνικούς που έρχονται σε επικοινωνία με πελάτες, έργα δομημένης καλωδίωσης προς οικιακούς πελάτες ή επιχειρήσεις (ξεκινά από την Αττική), τεχνική υποστήριξη προς παρόχους (τίθεται με χαμηλή προτεραιότητα), επέκταση του Help Desk του WFM στην Αλεξανδρούπολη με προσωπικό από τον Έβρο και τέλος ολοκλήρωση του GIS με ίδιες δυνάμεις.

Η Γ΄ Φάση αναδιοργάνωσης αφορά τη δομή και λειτουργία του αναδιοργανωμένου από τη Β΄ Φάση Τεχνικού Διαμερίσματος. Καταργούνται λοιπόν τα τεχνικά τμήματα και οι τεχνικές υπηρεσίες ως μονάδες και αντικαθίστανται από τα Τμήματα Τεχνικών Λειτουργιών Πεδίου (ΤΤΛΠ) και σύμφωνα με την εισήγηση ξεπερνάται ο «κατακερματισμός αρμοδιοτήτων». Εκτός του προϊσταμένου του ΤΤΛΠ θα υπάρχουν υπεύθυνοι έργου. Ορίζονται επίσης στα τμήματα (δηλαδή στο νομό) αναλόγως σημεία προσέλευσης για το προσωπικό τα οποία σημεία δεν αποτελούν υπηρεσιακή μονάδα ούτε είναι εξασφαλισμένη η υπόσταση τους…
Το ΤΤΛΠ θα στηρίζεται σε ένα ενιαίο Back Office υποστήριξης και θα έχει δυο πτέρυγες (όχι κατ’ ανάγκη με επικεφαλής υπευθύνους έργου) με αρμοδιότητες η 1η τον πελάτη και η 2η την υποδομή
Η ευθύνη για τις διαδικασίες ελέγχου και δεικτών θα ανήκει στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών.
Στη Β΄ Φάση οι υπάρχουσες μονάδες (ΤΤ και ΤΥ) εντάχθηκαν στα νέα διαμερίσματα. Στην Γ΄ Φάση από τις 36 μονάδες φτάνουμε στα 24  ΤΤΛΠ με κάποιες αλλαγές ορίων. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στην περιφέρεια.
Από τις συμπτύξεις έχει προκύψει μείωση στις θέσεις ευθύνης περίπου 35%: Αττική από 43 θέσεις πάμε στις  30, Β. Ελλάδας από 38 στις 25, Κρήτης Νήσων από 21 στις 11.  Οι υπεύθυνοι έργου πανελλαδικά  από 307 κατεβαίνουν στους 200.
Διευκρινίστηκε ότι οι θέσεις προσέλευσης στους νομούς παραμένουν προς το παρόν ως έχουν, αλλά είναι σίγουρο πως σύντομα θα αλλάξουν και θα περιορισθούν (συσχετίσθηκε με την επικείμενη «εθελουσία» και τη μείωση προσωπικού).
Η ενημέρωση στην οποία συμμετείχαν πρόεδροι και γραμματείς των πρωτοβάθμιων (ΠΕΤ, ΕΕΤΕ και ΕΜΗΕΤ) και της ΟΜΕ, θα επαναληφθεί Δευτέρα  23/7 με την κατάθεση παρατηρήσεων ή προτάσεων.
Από τη δική μας πλευρά θα πρέπει να σημειώσουμε:
Διάλογος δεν έγινε παρά μόνο λίγες ερωτήσεις, επειδή ο εισηγητής κ. Δρακόπουλος «είχε κάποια σημαντική υποχρέωση» και έπρεπε να φύγει.
Η Αναδιοργάνωση και η εφαρμογή της θεωρεί δεδομένη τη μεγάλη μείωση των θέσεων εργασίας και έχει σχεδιασθεί με δεδομένη  την αναμενόμενη «εθελουσία» και μάλιστα αυτή να αφορά πολύ κόσμο…

Όποιες προσπάθειες έγιναν - με ερωτήσεις ή παρατηρήσεις - να τεθεί και η παράμετρος του ανθρώπινου παράγοντα, δηλαδή, ο κίνδυνος της εντατικοποίησης της εργασίας και η παραβίαση των ωραρίων ή των άλλων δικαιωμάτων, δεν είχαν αποτέλεσμα.
Οι αναφορές αυτές αντιμετωπίστηκαν από τους εισηγητές ως εκτός τόπου και χρόνου …«κάλυψη των λουφαδόρων», κάνοντας σαφές ότι δεν συζητούν την ανάγκη κανόνων στην ποσότητα και τους ρυθμούς της εργασίας… Απ’ την άλλη είχαμε τις παρεμβάσεις του γραμματέα ή του προέδρου της Ομοσπονδίας, οι οποίες στάθηκαν κυρίως στις δυσλειτουργίες που πιθανόν να προκύψουν από την αναδιοργάνωση και στην απώλεια θέσεων ευθύνης.
Εν κατακλείδι η διοίκηση εκμεταλλευόμενη το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον, υλοποιεί τη νέα φάση της αναδιοργάνωσης και ολοκληρώνει τις διαδικασίες πλήρους ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού, με βασικές συντεταγμένες την εντατικοποίηση και τη δραστική μείωση των θέσεων εργασίας. Στην προσπάθειά της αυτή, δυστυχώς, δεν βρίσκει απέναντί της ένα συγκροτημένο, δυναμικό, σε καθημερινή επαφή με τους εργαζόμενους, συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο θα θέτει κανόνες, θα προστατεύει τους εργαζόμενους και θα διεκδικεί.

 

blogger templates | Make Money Online