Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Μεσοπρόθεσμο εφαρμοστικό αντεργατικό πραξικόπημα


Μεσοπρόθεσμο εφαρμοστικό αντεργατικό πραξικόπημα
απολύσεις, μείωση μισθών και συντάξεων, κατάργηση εργατικών δικαιωμάτων
.
όλοι στους δρόμους, στις Πλατείες, στις απεργίες και στα συλλαλητήρια
.
Αθήνα 25/6/2011
.
Η κυβέρνηση σε συμφωνία με τη Ν.Δ. και το ΛΑ.Ο.Σ. επιχειρεί με συνοπτικές και αντισυνταγματικές διαδικασίες να ψηφίσει στη Βουλή το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τον εφαρμοστικό νόμο που το εξειδικεύει. Η τυχόν εφαρμογή τους θα υποθηκεύσει το μέλλον το δικό μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον όλης της χώρας. Το κείμενο αυτό δεν αποτελεί ανάλυση του όλου θέματος. Είναι μια συμβολή στην καταγραφή των αρνητικών επιπτώσεων που θα επιφέρει στα μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα η τυχόν εφαρμογή τους.

Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής  είναι η νέα και πιο βάρβαρη έκδοση του αρχικού μνημονίου σε όλα τα επίπεδα. Μετά τον εκβιασμό και το σοκ που δέχθηκε πριν ενάμιση περίπου χρόνο η ελληνική κοινωνία με την έλευση του ΔΝΤ και της τρόικας η κυβέρνηση αντί να εγκαταλείψει την πολιτική που ερημώνει κοινωνικά τη χώρα, που εξυπηρετεί μόνο τους δανειστές, τους τοκογλύφους και το μεγάλο κεφάλαιο προχωράει σε νέα εκβιαστικά διλήμματα και προαναγγέλλει ακόμη επαχθέστερες και χειρότερες για την κοινωνία ρυθμίσεις. Τα αποτελέσματα τυχόν υλοποίησης του ΜΠΔΣ θα αφήσουν πίσω τους ερείπια. Για τις επιπτώσεις τυχόν εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου αναφερθήκαμε στο άρθρο μας μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μακροχρόνιας κοινωνικής ερήμωσης το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Ο εφαρμοστικός νόμος για τις εργασιακές σχέσεις, τις προσλήψεις,
τους μισθούς, τις απολύσεις και την ανεργία

·        Καθιερώνεται η μισθωτή εφεδρεία και προετοιμάζεται το έδαφος για απολύσεις στο δημόσιο και στις ΔΕΚΟ.
·        Το τυχόν πλεονάζον προσωπικό των ΔΕΚΟ καταγράφεται σε πίνακες κατάταξης που καταρτίζονται από το ΑΣΕΠ (τα κριτήρια κατάταξης θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα). Το προσωπικό αυτό παίρνει για δώδεκα μήνες το 60% του μισθού του. Ένα μέρος του προσωπικού αυτού θα μεταφερθεί σε φορείς του δημοσίου (τηρώντας το ένα προς πέντε ή προς δέκα ανάλογα), ένα μέρος μπορεί να απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες του δημοσίου, ένα άλλο μέρος με μερική απασχόληση και για όσους δεν ενταχθούν σε καμία από τις κατηγορίες αυτές είναι ανοιχτό το θέμα ειδικού προγράμματος εθελούσιας εξόδου (δεν αναφέρονται λεπτομέρειες) και απολύσεων (άρθρο 37 § 7).
·        Για το 2011 οι προσλήψεις στο δημόσιο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ θα ακολουθούν τον κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις. Για τα έτη 2012 έως 2015 μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις (άρθρο 37 § 2).
·        Οι προσλήψεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου περιορίζονται για το 2011 κατά ποσοστό 50% σε σχέση με το 2010 και κατά ποσοστό 10% ανά έτος από το 2012 έως το 2015 (άρθρο 37 § 3).
·        Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να πάρουν άδεια χωρίς αποδοχές πέντε ετη από δύο που ισχύει σήμερα (άρθρο 37 § 4).
·        Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να ζητήσουν μείωση των ωρών εργασίας μέχρι 50% με ανάλογη μείωση του μισθού (άρθρο 37 § 5).
·        Η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης στο δημόσιο περιορίζεται από σαράντα σε είκοσι ώρες το μήνα (άρθρο 38 § 1).
·        Γίνεται ευκολότερη η δυνατότητα ανανέωσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου χωρίς να υπάρχει υποχρέωση μετατροπής σε αορίστου (άρθρο 41).
·        Δίνεται η δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας και για υποχρεωτικό δεκάωρο για έξι μήνες το χρόνο. Οι επιπλέον ώρες εργασίας υποτίθεται ότι θα αφαιρεθούν το επόμενο εξάμηνο (άρθρο 42).
·        Για τους νέους 18 έως 25 ετών καταργεί την όποια σύμβαση ισχύει προβλέποντας τη δυνατότητα ατομικής σύμβασης που θα προβλέπει μισθό 20% κάτω της ισχύουσας οποιασδήποτε μορφής (εθνικής, κλαδικής, ομοιοεπαγγελματικής, επιχειρησιακής) συλλογικής σύμβασης (άρθρο 43).
·        Μπαίνουν περισσότερες προϋποθέσεις απ’ αυτές που ισχύουν σήμερα για την πρώτη επιδότηση ανεργίας. Σήμερα για πρώτη επιδότηση ο άνεργος πρέπει να έχει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του και το τελευταίο 14μηνο να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας. Το άρθρο 39 § 1 ορίζει ότι οι προϋποθέσεις για πρώτη επιδότηση είναι 200 ημέρες εργασίας την τελευταία διετία και 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια.
·        Για δεύτερη επιδότηση εκτός από τις άλλες απαιτήσεις που ισχύουν σήμερα θα πρέπει να έχει και 150 ημέρες εργασίας μετά τη λήξη της προηγούμενης επιδότησής του (άρθρο 39 § 2).
·        Μέχρι σήμερα οι επιδοτούμενοι άνεργοι δικαιούνται μισό επίδομα ανεργίας το Πάσχα αν έχουν πάρει επίδομα ανεργίας για τρεις μήνες το διάστημα 1/1 έως 30 Απρίλη. Διαφορετικά δικαιούνται 3 ημερομίσθια για κάθε μήνα επιδοτούμενης ανεργίας. Τα Χριστούγεννα δικαιούνται ολόκληρο το επίδομα ανεργίας αν έχουν πάρει επίδομα για τέσσερεις μήνες κατά το διάστημα 1/5 έως 31/12. Αυτά αλλάζουν και για να πάρει κάποιος το δικαιούμενο επίδομα Πάσχα ή Χριστουγέννων θα πρέπει να παίρνει επίδομα ανεργίας για όλο το ανάλογο διάστημα. Διαφορετικά και στις δύο περιπτώσεις θα πάρει επίδομα ίσο με 3 ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα (άρθρο 39 § 3).

Ο εφαρμοστικός νόμος για την κοινωνική ασφάλιση

·        Αναπροσαρμόζεται από 1/8/2011 η ειδική εισφορά των συνταξιούχων (άρθρο 44 § 10). Με το νόμο 3863/2010 θεσπίστηκε ειδική εισφορά επί των καταβαλλόμενων συντάξεων από 1/8/2010. Η ειδική αυτή εισφορά αυξάνεται για όλες τις συντάξεις που «κατάφεραν» μετά την κυβερνητική θύελλα να ξεπεράσουν τα 1.700 €. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το ύψος της ειδικής εισφοράς με βάση το νόμο του 2010 και με βάση τις νέες εξαγγελίες.


Εισφορά νόμου 3863/10
Νέα εισφορά
Ύψος σύνταξης
Ποσοστό
Ύψος σε €
Ποσοστό
Ύψος σε €
1400 - 1700 €
3
42 έως 51 €
3
42 έως 51 €
1700 - 2000 €
4
68 έως 80 €
6
102 έως 120 €
2000 - 2300 €
5
100 έως 115 €
7
140 έως 161 €
2300 - 2600 €
6
138 έως 156 €
9
207 έως 234 €
2600 - 2900 €
7
182 έως 203 €
10
260 έως 290 €
2900 - 3200 €
8
232 έως 256 €
12
348 έως 384 €
3200 - 3500 €
9
288 έως 315 €
13
416 έως 455 €
3500 και άνω
10
350 € και άνω
14
490 € και άνω
·        θεσπίζεται από 1/8/2011 έκτακτη εισφορά στους συνταξιούχους που είναι κάτω των 60 ετών και η σύνταξή τους ξεπερνά τα 1.700 € ( άρθρο 44 § 11) (το μέτρο δεν αφορά όσους συνταξιοδοτήθηκαν υποχρεωτικά π.χ σώματα ασφαλείας και τις μητέρες ανηλίκων που συνταξιοδοτήθηκαν με αντίστοιχες διατάξεις). Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το ύψος της σχετικής πρόσθετης εισφοράς.

Έκτακτη εισφορά συνταξιούχων κάτω των 60 ετών
Σύνταξη μετά την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς
Ποσοστό
Ύψος σε €
1700 έως 2300 €
6
102 έως 138 €
2300 έως 2900 €
8
184 έως 232 €
2900 € και άνω
10
290 € και άνω

·        Οι προηγούμενες ρυθμίσεις των ειδικών πρόσθετων εισφορών εφαρμόζονται και στους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων που παίρνουν σύνταξη από το ταμείο αυτό σε υποκατάσταση της κύριας.
·        Θεσπίζεται από 1/9/2011 ειδική εισφορά στις επικουρικές συντάξεις που ξεπερνούν τα 300 €. Υποτίθεται βέβαια ότι ο δικός τους νόμος λέει ότι μέτρα για τις επικουρικές συντάξεις θα παρθούν μετά από τις αναλογιστικές μελέτες που θα γίνουν (άρθρο 44 § 13).

Ειδική εισφορά επικουρικών συντάξεων
Ύψος σύνταξης
Ποσοστό
Ύψος σε €
300 έως 350 €
3
9 έως 10,5 €
350 έως 400 €
4
14 έως 16 €
400 έως 450 €
5
20 έως 22,5 €
450 έως 500 €
6
27 έως 30 €
500 έως 550 €
7
35 έως 38,5 €
550 έως 600 €
8
44 έως 48 €
600 έως 650 €
9
54 έως 58,5 €
650 € και άνω
10
65 € και άνω

·        Οι συντάξεις που χορηγούνται από το ΝΑΤ μειώνονται από 1/1/2011 κατά 6% (άρθρο 44 § 1).
·        Μειώνεται από 1/1/2010 το εφάπαξ του ταμείου πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων κατά 10% και το εφάπαξ των υπαλλήλων της ΔΕΗ κατά 15% (άρθρο 44 § 5).
·        Καθιερώνεται πρόσθετη εισφορά 1% στους δημοσίους υπαλλήλους υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Καθιερώνεται επίσης στους δημοσίους υπαλλήλους εισφορά 2% για την αντιμετώπιση της ανεργίας (άρθρο 38 § 2).
·        Μειώνεται το ανώτερο ποσό της δικαιούμενης σύνταξης μισθωτών που έχουν από 35 έως και 40 χρόνια ασφάλισης (άρθρο 44 § 6, 7 και 8).
·        Θεσπίζεται ειδικός λογαριασμός ανεργίας για τους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους με σκοπό τη χορήγηση βοηθήματος στις περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος. Στο λογαριασμό θα συμμετέχουν οι ασφαλισμένοι με εισφορά 10 € το μήνα (άρθρο 44 § 2).
·        Θεσπίζεται από 1/1/2013 εισφορά υπέρ του ΟΑΕΕ ως ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων της επιχείρησης. Το ποσοστό θα καθοριστεί με Υ. Α. (άρθρο 44 § 3).
·        Αυξάνεται η συμμετοχή των αγροτών στον κλάδο σύνταξης του ΟΓΑ (άρθρο 44 § 4).
·        Αυξάνεται από 1/8/2011 κατά 0,5% η εισφορά εργοδότη και εργαζόμενου υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ (άρθρο 44 § 9)
·        Προβλέπεται πρόσθετη εισφορά στους ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (γιατροί, μηχανικοί, νομικοί) (άρθρο 44 § 14 και 15).

Η τυχόν υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου και του εφαρμοστικού νόμου θα αφήσουν πίσω τους ερείπια. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αγώνες. Με αγώνες στους οποίους θα συμμετάσχουν όλοι όσοι πλήττονται σε όλα τα επίπεδα. Για τα ζητήματα απολύσεων, των μισθών, των συντάξεων και των δικαιωμάτων όλο το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Για τα ζητήματα του μεσοπρόθεσμου και του εφαρμοστικού νόμου, για την εκδίωξη της τρόικας από την Ελλάδα, για την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής με επίκεντρο την κοινωνία και τα δικαιώματά της όλος ο Λαός, όλη η κοινωνία.
ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΕΞΩ Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

blogger templates | Make Money Online