Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Η δανειακή σύμβαση και το νέο μνημόνιο δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεωςΗ δανειακή σύμβαση και το νέο μνημόνιο δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως


Η νέα δανειακή σύμβαση και το μνημόνιο δύο ψηφίστηκαν και είναι νόμος του κράτους με αριθμό 4046/14-2-2012 ΦΕΚ 28 τεύχος Α. Παραθέτουμε σχετικό link για όποιο συνάδελφο ή συναδέλφισσα θέλει να το «κατεβάσει». Το βασικό θέμα αυτού του σημειώματος είναι οι αλλαγές στα εργασιακά δικαιώματα όμως δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και ορισμένα πολύ τρανταχτά θέματα που άπτονται της εθνικής μας κυριαρχίας, της εθνικής μας ανεξαρτησίας, της εθνικής μας αξιοπρέπειας. Για παράδειγμα στη σελίδα 74 (σελίδα 364 του εθνικού τυπογραφείου) μεταξύ των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η χώρα μας είναι και το ότι «δεν δικαιούται να ασφαλίζει με υποθήκη, ενέχυρο ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο βάρος επί των περιουσιακών της στοιχείων». Στη σελίδα 86 (376 του εθνικού τυπογραφείου) αναφέρεται ότι «η σύμβαση θα διέπεται από το Αγγλικό δίκαιο, ότι για κάθε διαφορά που θα προκύπτει αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου και ότι τόσο η χώρα μας όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται…» Τέλος στη σελίδα 99 (389 του εθνικού τυπογραφείου) ο νομικός σύμβουλος του κράτους του Υπουργείου Οικονομικών με την ιδιότητά του αυτή δεσμεύει τη χώρα στο ότι «Ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο …»
Για το συμβαίνει στα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα έχουμε ήδη αναφερθεί στο άρθρο μας «στον καιάδα μισθοί, συμβάσεις συντάξεις, δικαιώματα». Σύμφωνα με το άρθρο 1 § 6 στη σελίδα 2 του νόμου (382 του εθνικού τυπογραφείου) στις αναφορές που υπάρχουν για τα εργασιακά αναγράφεται ότι αυτές συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής. Με βάση αυτό υπάρχουν ήδη γνωμοδοτήσεις νομικών ότι για ότι αναγράφεται για τα εργασιακά δικαιώματα, τους μισθούς και τις συλλογικές συμβάσεις στις σχετικές σελίδες 511 και 512 (801 και 802 του εθνικού τυπογραφείου) δεν χρειάζεται ούτε εφαρμοστικός νόμος και το μόνο που ίσως χρειαστεί είναι κάποια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τις λεπτομέρειες.
Όποιος δεν μπορεί να «κατεβάσει» όλο το νόμο μπορεί να δει όλες τις σελίδες που αναφέρουμε πατώντας εδώ.
Με βάση όλα τα παραπάνω θεωρούμε έγκλημα σε βάρος όλης της κοινωνίας, όλου του Ελληνικού Λαού την υποδούλωση στην οποία η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα. Οι πολιτικές οδηγούν τη χώρα και το Λαό σε μια μόνιμη εξάρτηση σε μια μόνιμη υποδούλωση σε μια μόνιμη φτώχεια, σε μια μόνιμη και συνεχιζόμενη κοινωνική εξαθλίωση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει εδώ και τώρα να ανατραπούν. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένας συνεχής και γενικός ξεσηκωμός όλου του Λαού ενάντια σ’ αυτές τις πολιτικές. Η τεράστια συμμετοχή στα συλλαλητήρια στο Σύνταγμα και σε όλες τις μεγάλες πλατείες της χώρας στις 12/2/2012 δείχνουν το δρόμο. Δείχνουν ότι αυτός ο Λαός δεν θα σταματήσει να μάχεται, δεν θα σταματήσει να αντιστέκεται μέχρι να διώξει από πάνω του και τους ξένους τοποτηρητές και αυτούς που τους φέρανε.

Όλοι στους δρόμους
να τους ανατρέψουμε

 

blogger templates | Make Money Online