Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Οι συναλλαγές ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ δεν έχουν τέλοςΟι συναλλαγές ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ δεν έχουν τέλος

Το Μάιο του 2013 στο εκλογικό συνέδριο της ΟΜΕ – ΟΤΕ με συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, με εξαγορές συνειδήσεων και με το σπάσιμο των ψηφοδελτίων (είχαμε τρεις ξεχωριστές ΔΑΚΕ και τρεις ξεχωριστές ΠΑΣΚΕ) η ΔΑΚΕ «κατόρθωσε» να πάρει μία έδρα παραπάνω απ’ αυτές που δικαιούταν με βάση τους συσχετισμούς που καθόρισαν οι εργαζόμενοι στις εκλογές. Η έδρα αυτή αφαιρέθηκε από την Αγωνιστική Συνεργασία και τους συμμάχους της.

Την Κυριακή 6/10/2013 στο εκλογικό συνέδριο της ομοσπονδίας των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ από κοινού απέκλεισαν ένα αντιπρόσωπο των όμορων δυνάμεων με την Αγωνιστική Συνεργασία ΟΤΕ, η ΔΑΚΕ πριμοδότησε με τέσσερεις ψήφους την ΠΑΣΚΕ στην κάλπη των αντιπροσώπων για τη ΓΣΕΕ και η ΠΑΣΚΕ αυτή τη φορά πήρε για τη ΓΣΕΕ ένα αντιπρόσωπο παραπάνω από ότι δικαιούνταν με βάση τους αντίστοιχους συσχετισμούς. Ο αντιπρόσωπος αφαιρέθηκε από τις όμορες με την Αγωνιστική Συνεργασία δυνάμεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι χειρισμοί και η συμφωνία κάτω από το τραπέζι έγιναν από τον ίδιο το γραμματέα της κεντρικής ΔΑΚΕ, που είναι και γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ και προέρχεται από το σιδηρόδρομο. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι οι αντιπρόσωποι αυτοί θα καθορίσουν τους συσχετισμούς της ΓΣΕΕ την επόμενη τριετία 2016 – 2019. Φροντίζουν δηλαδή από τώρα να κατεδαφίσουν και το μέλλον.

Μπράβο παιδιά! Άντε και καλή συνέχεια. Μέχρι τότε θα έχετε μετεξελιχθεί και σε ενιαία παράταξη.

 

blogger templates | Make Money Online