Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Αντώνης Ζιαπώνης: ΕΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΗΖΕΣΘΕ…

Εκλογές ΕΕΤΕ-ΟΤΕ 2017
Ο Λόγος στους υποψήφιους της Αγωνιστικής Συνεργασίας: Αντώνης Ζιαπώνης

ΕΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΗΖΕΣΘΕ…
Το 2017 χαρακτηρίζεται ως μια «προεκλογική χρόνια», δεδομένου ότι στον επίλογό της φιλοξενεί –εκτός από την ανανέωση της συλλογικής / επιχειρησιακής μας σύμβασης- και τις εκλογές των διοικητικών συμβουλίων στα εκπροσωπευτικά όργανα των εργαζομένων.
Είναι γεγονός ότι η προσέλευση / συμμετοχή σε αυτή την εκλογική διαδικασία, δεν χαρακτηρίζεται από το πάθος και την ορμητικότητα προηγούμενων εκλογών, όπως συνέβαινε παλαιότερα.
Γι’ αυτό το γεγονός, θα μπορούσε κάποιος να προσάψει, πολύ εύκολα,  αιτίες πολλών και διαφόρων αποχρώσεων. Π.χ. ότι οι ζητούντες την ψήφο «δεν εμπνέουν», ότι έχουν αλλάξει τα χρόνια και τα δεδομένα, ότι τα σωματεία έχουν χάσει την συνδικαλιστική τους αίγλη, ότι…ότι…
Όποια ή όποιες και αν είναι οι αιτίες, μια είναι η συνέπεια: φορά με την φορά, η συλλογικότητα απαξιώνεται! Όχι τόσο στην φυσική παρουσία κατά την ημέρα των εκλογών (που οι περισσότεροι θα προσέλθουν), αλλά στο μυαλό και στην συνείδηση του κόσμου.
Ενδεχομένως να υπάρχει μια μερίδα του εκλογικού σώματος που επιδιώκει την αποδυνάμωση της ομαδικότητας.
Βεβαίως, το αποτέλεσμα των εκλογών είναι δεσμευτικό όσον αφορά τις μελλοντικές κινήσεις στο πλαίσιο των διεκδικήσεων και έχει αντίκτυπο σε όλους μας. 
Όλοι πάντως, αναγνωρίζουν ότι η δύναμη βρίσκεται στην ενότητα. Ο καθένας από εμάς καλείται να δείξει με την συμμετοχή του ότι ο θεσμός του συνδικαλισμού είναι ζωντανός.

Ζιαπώνης Αντώνιος
Τμ. Διαχείρισης δικτύου Β.Ε.
Σταθερής & κινητής
 

 

blogger templates | Make Money Online