Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020

E-VALUE: Μία θυγατρική χωρίς μέλλον

 Άρθρο από το 30ο φύλλο του δελτίου της Αγωνιστικής Συνεργασίας που κυκλοφορεί  

 

E-VALUE: Μία θυγατρική χωρίς μέλλον


Η E-Value είναι η θυγατρική στην οποία η διοίκηση αρνείται να υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας με επίσημα κατατεθειμένη αιτιολογία τη χαμηλή της κερδοφορία. Η χαμηλή κερδοφορία προκύπτει, βέβαια, μετά από λογιστικές αλχημείες, όπου στο ενεργητικό της εταιρίας δεν λαμβάνονται υπόψη οι υπεραξίες που προσδίδει στη μητρική εταιρία ούτε λαμβάνονται υπόψη ότι κάποια «έξοδά» της είναι έσοδα για τη μητρική. Αυτές, άλλωστε, οι λογιστικές «ακροβασίες» δεν έπεισαν και τη διαμεσολαβήτρια του Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) ώστε να βγάλει θετική απόφαση για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) αν και το σωματείο του ΠΑΣΕ δεν την αξιοποίησε επαρκώς ώστε να την πάει στον τελικό βαθμό διαιτησίας προκειμένου να αναγκαστεί η διοίκηση να υπογράψει, γεγονός που πρώτη ανέδειξε η Αγωνιστική Συνεργασία μετά από επαφή με τον ΟΜΕΔ.

Πως είναι, λοιπόν, δυνατόν στην εταιρία E-Value οι εργαζόμενοι: 1) να παίρνουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία 400-500 €, 2) να θεωρούνται υψηλόμισθοι οι εργαζόμενοι των 600 -700 ευρώ, 3) να αρνούνται να υπογράψουν σύμβαση εργασίας για αυτούς, αλλά ταυτόχρονα να μεταφέρουν κατά εκατοντάδες «γηρασμένους» εργαζόμενους που αμείβονται ίσως και τέσσερις φορές υψηλότερα; 

Για την απάντηση του παραπάνω ερωτήματος δεν είναι απαραίτητες οι εξειδικευμένες οικονομοτεχνικές ή χρηματοοικονομικές γνώσεις, γιατί είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η εταιρία θα έχει αρνητικά αποτελέσματα με αυτές τις επιχειρησιακές πολιτικές. Με αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση της Deutsche Telekom διαβλέπει στο κλείσιμο της E-Value και την αντικατάστασή της μόνο με ενοικιαζόμενο εργατικό δυναμικό. Η Deutsche Telekom έχει αποδείξει άλλωστε σε όλα τα χρόνια που είναι ο κύριος μέτοχος του Ομίλου ΟΤΕ ότι δεν έχει καμία διάθεση επένδυσης και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η μετάγγιση χρήματος από την Ελλάδα προς τη Γερμανία.

Επειδή δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι από τις ελληνικές κυβερνήσεις, τη «μεγαλοψυχία» της ελληνικής διοίκησης και τον pet συνδικαλισμό που εκφράζεται με τα σεντόνια των υποψηφίων μεγαλοπαρατάξεων, θα πρέπει οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής να είναι δυναμικά μπροστά και να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ώστε να φτάσουν τα μηνύματα στην εργοδοσία αλλά κυρίως σε όλη την ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία. Δεν μπορεί μία εταιρία που έχει εξάγει υπερκέρδη και έχει αθετήσει τις υποσχέσεις της για επενδύσεις, να συμπεριφέρεται με τον πλέον αναξιοπρεπή τρόπο στους εργαζόμενους που χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει τα υπερκέρδη που μετάγγισε στη χώρα προέλευσης των μετόχων της.

 

 

blogger templates | Make Money Online