Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

Εύκολες απολύσεις και φτηνές υπερωρίες


 
            Η κυβέρνηση έβαλε στο στόχαστρο το σκληρό πυρήνα των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων του ιδιωτικού τομέα τον οποίο δεν τόλμησε να πειράξει μέχρι σήμερα κανείς – το νόμο 2112 του 1920 για τις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης δεν τον πείραξαν ούτε καν οι δικτατορικές ή οι κατοχικές κυβερνήσεις – και μόνο οι πιο ακραίοι οπαδοί του νεοφιλελευθερισμού τολμούσαν να συνταχθούν με τέτοιες επιλογές. Το νέο πλαίσιο για τις απολύσεις διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 150 άτομα η εργοδοσία μπορεί να απολύει μέχρι 6 εργαζόμενους το μήνα.
  • Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 150 άτομα μπορούν να απολύουν μέχρι 5% και μέχρι 30 άτομα το μήνα από 2% που ισχύει σήμερα.
  • Η αποζημίωση του νεοπροσλαμβανόμενου αν απολυθεί πριν κλείσει χρόνο καταργήθηκε.
  • Η αποζημίωση λόγω απόλυσης μειώνεται στο μισό. Αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα προκειμένου ο εργοδότης να δώσει τη μισή αποζημίωση ήταν το να ενημερώσει τον εργαζόμενο ότι θα τον απολύσει τόσους μήνες πριν την απόλυση όσοι ήταν και οι μηνιαίοι μισθοί που δικαιούται. Αυτό αλλάζει και η χρονική υποχρέωση ενημέρωσης του μισθωτού από τον εργοδότη μειώνεται σε σημείο κοροϊδίας. Η υποχρέωση του εργοδότη για γνωστοποίηση της απόλυσης κυμαινόταν ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας από 1 έως και 24 μήνες και τώρα κυμαίνεται από ένα έως 6 μήνες.

Χρόνια υπηρεσίας
στον ίδιο εργοδότη
Ύψος αποζημίωσης
ή προειδοποίησης
Χρόνος προειδοποίησης
με για μισή αποζημίωση
2 μήνες έως 1 έτος
καταργήθηκε

1 έως 4 έτη
2 μήνες
2 μήνες
4 έως 5 έτη
3 μήνες
2 μήνες
5 έως 6 έτη
3 μήνες
3 μήνες
6 έως 8 έτη
4 μήνες
3 μήνες
8 έως 10 έτη
5 μήνες
3 μήνες
10 έτη
6 μήνες
4 μήνες
11 έτη
7 μήνες
4 μήνες
12 έτη
8 μήνες
4 μήνες
13 έτη
9 μήνες
4 μήνες
14 έτη
10 μήνες
4 μήνες
15 έτη
11 μήνες
5 μήνες
16 έτη
12 μήνες
5 μήνες
17 έτη
13 μήνες
5 μήνες
18 έτη
14 μήνες
5 μήνες
19 έτη
15 μήνες
5 μήνες
20 έτη
16 μήνες
6 μήνες
21 έτη
17 μήνες
6 μήνες
22 έτη
18 μήνες
6 μήνες
23 έτη
19 μήνες
6 μήνες
24 έτη
20 μήνες
6 μήνες
25 έτη
21 μήνες
6 μήνες
26 έτη
22 μήνες
6 μήνες
27 έτη
23 μήνες
6 μήνες
28 έτη και άνω
24 μήνες
6 μήνες

  • Η υποχρέωση του εργοδότη για άμεση καταβολή της αποζημίωσης καταργείται και αυτή θα δίνεται πλέον σε διμηνιαίες δόσεις ίσες με τις αποδοχές δύο μηνών.
  • Η αμοιβή της υπερεργασίας η οποία μέχρι σήμερα ήταν το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% μειώνεται και η προσαύξηση γίνεται 20%. Επίσης για τις υπερωρίες πριν από μερικά χρόνια το ΠΑΣΟΚ ακρίβυνε (και σωστά) την υπερωρία για τους εργοδότες. Σήμερα κόντρα στις δικές του πολιτικές μειώνει την προσαύξηση της υπερωριακής αμοιβής για τις πρώτες 120 ώρες από 50 σε 40% και για τις υπόλοιπες από 75 σε 60%.

 

blogger templates | Make Money Online