Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

Τα ψέματά τους – Η Αλήθεια (Πράξη δεύτερη)

Αριθμ. Πρωτ. 6003                                                                          Αθήνα, 22/12/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ψέματά τους – Η Αλήθεια  (Πράξη δεύτερη)
Δεύτερο ψέμα:

·         Η Διοίκηση του ΟΤΕ θεωρεί την απεργία παράνομη και καταχρηστική:
o    Έχει αδικαιολόγητα μεγάλη διάρκεια τριών ολόκληρων εβδομάδων και μάλιστα μέσα στις γιορτές.
o    Δεν προηγήθηκε πρόσκληση σε Δημόσιο Διάλογο πριν την κήρυξή της. 
·         Μετά την προκήρυξη της απεργίας, η ΟΜΕ-ΟΤΕ κάλεσε την εταιρεία σε διάλογο. Η πρόσκληση αυτή είναι προσχηματική. Η πρόσκληση σε διάλογο προηγείται της κήρυξης της απεργίας. 
·         Στην πρόσκληση της εταιρείας να αναστείλει η ΟΜΕ-ΟΤΕ την απεργία και να προσέλθει σε καλόπιστη και ουσιαστική διαπραγμάτευση για την ΣΣΕ, η ΟΜΕ-ΟΤΕ δεν ανταποκρίθηκε 
·         Είναι προφανές ότι η ΟΜΕ-ΟΤΕ δεν είχε την πρόθεση να συζητήσει ουσιαστικά, αλλά να προσδώσει επίφαση νομιμότητας στην παράνομη και καταχρηστική απεργία της. 
·         Η εταιρεία πάντα επιδιώκει τον διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και προσβλέπει στην επίτευξη συμφωνίας για υπογραφή ΣΣΕ, όπως έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. 

Η Αλήθεια:

·      Όσον αφορά το σχόλιο της Διοίκησης για αδικαιολόγητα μεγάλη διάρκεια της απεργίας μέσα στις γιορτές, αδικαιολόγητα ακατανόητη σε όλους είναι η απόφαση της Διοίκησης να απολύσει εργαζόμενους  κατά τη διάρκεια των γιορτών επιδεικνύοντας πλήρη αναλγησία.
·      Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1264/1982 σε περίπτωση κήρυξης απεργίας από εργαζόμενους του άρθρου 19 παρ. 2 του Νόμου (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ), τίθεται ως προϋπόθεση η έναρξη δημόσιου διαλόγου.
·      Από την πλευρά μας, στις 16/12/2019 αποστείλαμε εξώδικη δήλωση στην εταιρεία, με την οποία, αφού παραθέσαμε τα αιτήματά μας, προκειμένου να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο καλόπιστου διαλόγου και πριν προχωρήσουμε στην άσκηση του δικαιώματος της απεργίας, την καλέσαμε σε δημόσιο διάλογο, προτείνοντας ως χρόνο διεξαγωγής αυτού την Τετάρτη, 18/12/2019 και ώρα 11:00, στα γραφεία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).
   Την ανωτέρω ημέρα και ώρα η εταιρεία ήταν ΑΠΟΥΣΑ.
·      Την Πέμπτη, 19/12/2019 διεξήχθη κλήρωση για τον ορισμό του αρμόδιου για τη διεξαγωγή δημοσίου διαλόγου μεσολαβητή. Η εταιρεία επίσης δεν ήταν εκεί.
·      Ακολούθως, η ορισθείσα μεσολαβήτρια κάλεσε και τις δύο πλευρές για τη διεξαγωγή δημοσίου διαλόγου την Παρασκευή, 20/12/2019, ώστε να αποφευχθεί η διεξαγωγή της απεργίας.
    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΤΑΝ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟΥΣΑ.
·      Από την πλευρά μας, τρεις φορές συναντηθήκαμε κατόπιν πρόσκλησής μας, επιπλέον παραστήκαμε σε όλα τα στάδια της ανωτέρω διαδικασίας, προκειμένου να ανευρεθεί, έστω και την ύστατη στιγμή, μία κοινή λύση στα πλαίσια καλόπιστου διαλόγου. Η επιδεικτική όμως απουσία της εταιρείας δεν άφησε οιοδήποτε περιθώριο διαλόγου.

Ποιος λοιπόν μας οδηγεί στη σύγκρουση;

Προχωρούμε σύμφωνα με τις εξαγγελίες μας στην άσκηση του νόμιμου δικαιώματος της απεργίας.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ


 

blogger templates | Make Money Online