Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ στηρίζει και συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων του ΟΤΕ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  Ε.ΥΔ.Α.Π. – ΟΜΕ  ΕΥΔΑΠ
  e-mail: omeeydap@otenet.gr
MEΛΟΣΓ.Σ.Ε.Ε. - E.F.P.S.U. * MEMBERC.G.T.G. – E.F.P.S.U.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 243 ΕΙΔ.  2264/28.5.2002
Αθηνάς 58, 105 51 – ΑΘΗΝΑ – Τηλ. 210-5232177 & 210-5226801 – FAX 210-5239037

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ στηρίζει και συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων του ΟΤΕ οι οποίοι παλεύουν για την ανάκληση των απολύσεων που παράνομα ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε, καθώς και για τη σύναψη νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που αρνείται η Διοίκηση του ΟΤΕ να υπογράψει.
Καταγγέλλουμε τη Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ που προχώρησε σε μηνύσεις και συλλήψεις στελεχών σωματείων, για να σταματήσει τον πολυήμερο απεργιακό αγώνα των εργαζομένων.


ΤΟ  Δ.Σ ΤΗΣ  ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

 

blogger templates | Make Money Online